کلاس آنلاین دوره اول طراحی با نرم افزار ماتریکس
کلاس آنلاین دوره دوم طراحی با نرم افزار ماتریکس
کلاس آنلاین دوره سوم طراحی با نرم افزار ماتریکس

مجموعه بزرگ آموزشی طلافنون ایران

مبتکر و پیشرو در صنعت آموزش طراحی و ساخت طلاو جواهرسازی کشور با 10 شعبه در سراسر کشور

نام شعبهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
طراحی شهرک غرب
مدل سازی با نرم افزار ماتریکس
1399/01/28پنجشنبه 10:00 تا 13:004539,000,000
تهران پارس
طلاسازی مقدماتی
1399/01/01دوشنبه 10:00 تا 14:30,چهارشنبه 10:00 تا 14:30,پنجشنبه 10:00 تا 14:30,دوشنبه 14:30 تا 18:30,چهارشنبه 14:30 تا 18:302016,000,000
تهران پارس
طلاسازی پیشرفته
1399/01/17دوشنبه 10:00 تا 14:30,چهارشنبه 10:00 تا 14:30,پنجشنبه 10:00 تا 14:30,دوشنبه 14:30 تا 18:30,چهارشنبه 14:30 تا 18:302039,000,000
تهران پارس
جواهرسازی
1399/01/172039,000,000
تهران پارس
وکس
1399/01/18پنجشنبه 10:00 تا 14:302035,000,000
تهران پارس
مخراجکاری
1399/01/01شنبه 15:00 تا 19:00,سه شنبه 14:30 تا 18:302039,000,000
اقدسیه
ماتریکس
1399/01/25دوشنبه 15:00 تا 19:006039,000,000
طراحی شهرک غرب
کلاسیک دستی
1399/10/2639,000,000