مجموعه بزرگ آموزشی طلافنون ایران

مبتکر و پیشرو در صنعت آموزش طراحی و ساخت طلاو جواهرسازی کشور با 10 شعبه در سراسر کشور

نام شعبهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
طراحی شهرک غرب
مدل سازی با نرم افزار ماتریکس
1399/01/28پنجشنبه 10:00 تا 13:004539,000,000
مشهد
ساخت مقدماتی (طلا و نقره سازی)
1399/01/16شنبه 10:00 تا 14:00,شنبه 14:30 تا 18:30,یکشنبه 10:00 تا 14:00,یکشنبه 14:30 تا 18:30,دوشنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 14:30 تا 18:30,سه شنبه 10:00 تا 14:00,سه شنبه 14:30 تا 18:30,چهارشنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 14:30 تا 18:30,پنجشنبه 10:00 تا 14:0015016,000,000
مشهد
ساخت پیشرفته (طلا و نقره سازی)
1399/01/16شنبه 10:00 تا 14:00,شنبه 14:30 تا 18:30,یکشنبه 10:00 تا 14:00,یکشنبه 14:30 تا 18:30,دوشنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 14:30 تا 18:30,سه شنبه 10:00 تا 14:00,سه شنبه 14:30 تا 18:30,چهارشنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 14:30 تا 18:30,پنجشنبه 10:00 تا 14:0030039,000,000
مشهد
مدلسازی با نرم افزار ماتریکس
1399/01/162539,000,000
تهران پارس
طلاسازی مقدماتی
1399/01/01دوشنبه 10:00 تا 14:30,چهارشنبه 10:00 تا 14:30,پنجشنبه 10:00 تا 14:30,دوشنبه 14:30 تا 18:30,چهارشنبه 14:30 تا 18:302016,000,000
تهران پارس
طلاسازی پیشرفته
1399/01/17دوشنبه 10:00 تا 14:30,چهارشنبه 10:00 تا 14:30,پنجشنبه 10:00 تا 14:30,دوشنبه 14:30 تا 18:30,چهارشنبه 14:30 تا 18:302039,000,000
تهران پارس
جواهرسازی
1399/01/172039,000,000
تهران پارس
وکس
1399/01/18پنجشنبه 10:00 تا 14:302035,000,000
تهران پارس
مخراجکاری
1399/01/01شنبه 15:00 تا 19:00,سه شنبه 14:30 تا 18:302039,000,000
اقدسیه
ماتریکس
1399/01/25دوشنبه 15:00 تا 19:006039,000,000