کلاس انلاین طراحی با نرم افزار ماتریکس گروه نهم
کلاس آنلاین طراحی با نرم افزار ماتریکس گروه هشتم
دوره آنلاین کارموزی طراحی با نرم افزار ماتریکس شعبه اقدسیه

مجموعه بزرگ آموزشی طلافنون ایران

مبتکر و پیشرو در صنعت آموزش طراحی و ساخت طلاو جواهرسازی کشور با 11 شعبه در سراسر کشور و بیش از ۴۴ سال سابقه فعالیت

نام شعبهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
شعبه مرکزی (فرشته)
مقدماتی ساخت
1400-01-01025,000,000
شعبه مرکزی (فرشته)
پیشرفته ساخت
1400-01-17055,000,000
شعبه مرکزی (فرشته)
مخراج کاری
1400-01-17055,000,000
شعبه مرکزی (فرشته)
جواهرسازی
1400-01-01055,000,000
شعبه مرکزی (فرشته)
جامع
1400-01-01068,000,000
شیراز
دوره 1
1400-06-04یکشنبه 10 تا 121020,000,000
کرمان
پیشرفته ساخت
1400-01-01055,000,000
کرمان
مخراجکاری
1400-01-01055,000,000
کرمان
طراحی ماتریکس
1400-01-17049,000,000
کرمان
طراحی دستی
1400-01-01044,000,000
کرمان
مقدماتی ساخت
1400-01-01025,000,000
کرمان
طلاسازی (فقط کرمان)
1400-01-01037,500,000
کرمان
جواهرسازی
1400-01-01041,800,000
کرمان
گوهر تراشی
1400-01-01026,300,000
مشهد
مقدماتی ساخت
1400-01-16025,000,000
مشهد
پیشرفته ساخت
1400-01-17055,000,000
مشهد
مخراجکاری
1400-01-17055,000,000
مشهد
طراحی ماتریکس
1400-01-17049,000,000
مشهد
آبکاری
1400-01-17031,000,000
مشهد
جامع
1400-01-17068,000,000
مشهد
وکس
1400-01-16055,000,000
مشهد
میناکاری
1400-01-16030,000,000