آموزشگاه طلافنون ايران بعنوان بزرگترين مجموعه آموزش طلاسازى هم اكنون با بيش از شش شعبه آموزشى ،از سال ١٣٥٥ فعاليت خود رو در زمينه آموزش رشته هاى طلاوجواهرسازى و آموزش ساخت زيورآلات با هدف فراگيرى اين علم و گسترش شيوه هاى ساخت و توليد طلا آغاز كرد.هنر و صنعتى كه راه ورود به آن فقط به صورت خانوادگى و مورثى و يا سينه به سينه پدر به فرزندان و ادامه ى نسل طلاسازان و جواهرفروشان بود.محرم محمد زاده موسس اين آموزشگاه با ديدن اين خلا ها ،نواقص و يا ضعفهاى هنر طلاسازى تصميم به راه اندازى آموزشگاه طلافنون نمود و به اين صورت موسسه طلافنون ايران بعنوان مبتكر و اولين آموزشگاه طلاوجواهرسازى در كشور فعاليت خود را در سال ١٣٥٥ آغاز نمود.