💎جواهر سازی 
هنری تاریخی واصیل آمیخته با ذوق ،خلاقیت و البته مهارت است که امروزه نه فقط به عنوان یک هنر بلکه یک «هنر صنعت» است وفناوری های مدرن ازطراحی وساخت تا مخراجی و آبکاری به کمک افراد مشغول به کار در این صنعت آمده تا جواهراتی بس چشم‌نواز و زیبا به علاقمندان ارائه شود.
وقتی جمله"این کار دست است "به گوش می رسد نشان دهنده یک اثر هنری ارزشمند است که دستان توانمند یک هنرمند آنرا با ظرافت خلق کرده است.
سعی ما در دوره های ترمیک و مدون آموزش جواهرسازی در موسسه طلافنون ایران بر این است که شما را در خلق جواهراتی زیبا همراهی نماییم تا با استفاده از استعداد ،خلاقیت و مهارت های خود ، نام و برندی معتبر در این" هنر صنعت" باشید.