طلاسازی پیشرفته

طلاسازی پیشرفته
 

هنرجویان طلافنون در این دوره 15 مدل  پیشرفته و پیچیده را آموزش می بینند .
با تمام تکنیک های ژرنال سازی طلا آشنا می شوند .
هنرجویان در انتهای دوره می توانند 3 کار ژرنالی به انتخاب خود بسازند تا نمایانگر این نکته باشد که هنرجویان در طول دوره تکنیکی برای آموزش جا نمانده است . 
متریال آموزشی دوره نقره می باشد .
دوره طلاسازی پیشرفته تقریبا 25 تا 30جلسه 4 ساعته طول می کشد و این میزان بسته به سرعت یاد گیری خود هنرجو دارد .

دوره طلاسازی پیشرفته

در تمام شعب آموزشگاه طلاسازی طلافنون روش تدریس و چارت آموزشی یکسان است .
بعد از دوره مدرک معتبر به دو زبان فارسی و انگلیسی  به هنرجو اعطا می شود .
این دوره در تمام شعب ساخت طلافنون آموزش داده می شود .
در این دوره هنرجویان مهارت های دوره های ساخت مانند گوهر تراشی ، مینا کاری ، ، قلم زنی ، ریخته گری طلا ، موم کاری ( WAX ) را به صورت کلی آموزش می بینند و بعد از اتمام دوره می توانند هر یک از آن ها را ثبت نام و به صورت تخصصی آموزش ببینند .