طلاسازی پیشرفته


 

هنرجویان طلافنون در این دوره 10 مدل  پیشرفته و پیچیده را آموزش می بینند .
با تمام تکنیک های ژرنال سازی طلا آشنا می شوند .
متریال آموزشی دوره نقره می باشد .
دوره طلاسازی پیشرفته تقریبا 20 تا 25 جلسه 4 ساعته طول می کشد و این میزان بسته به سرعت یاد گیری خود هنرجو دارد .

دوره طلاسازی پیشرفته

در تمام شعب آموزشگاه طلاسازی طلافنون روش تدریس و چارت آموزشی یکسان است .
بعد از دوره مدرک معتبر به دو زبان فارسی و انگلیسی  به هنرجو اعطا می شود .
این دوره در تمام شعب ساخت طلافنون آموزش داده می شود .