شعبه تجریش آموزشگاه طلا سازی طلا فنون


شعبه 8 : تهران ، میدان تجریش ، خیابان مقصود بیک ( دربندی ) ، کوچه موزه ، پلاک 4 ، واحد 5
شماره تماس :  09383741597
آموزش تخصصی دوره های طراحی

ساعت کاری

شنبه ۱۸-۱۰
یک شنبه ۱۰-۲۰
دوشنبه۱۰- ۱۸
سه شنبه ۱۰-۱۸
چهارشنبه ۱۰-۲۰
پنج شنبه ۱۰ - ۱۴