<
h2> شعبه فرشته آموزشگاه طلا سازی طلا فنون
شعبه 8 : تهران ، میدان تجریش ، خیابان مقصود بیک ( دربندی ) ، کوچه موزه ، پلاک 4 ، واحد 5
شماره تماس : 09128508582


آموزش تخصصی دوره های طراحی:

1-طراحی کلاسیک 
2-طراحی ماتریکس
3- طراحی زیبراش
4-دیجیتال مارکتینگ
5-تایپوگرافی
6- اپراتوری دستگاه لیزر
7-حکاکی و قلم زنی مدرن
8-قلم زنی اصفهان
9-زبان تخصصی
10-ورکشاپ مینا کاری

پنج شنبه ها و جمعه ها کلاس ها دایر میباشد .

 

 
آخرین مهلت ثبت نام ترم پاییز
آکادمی طراحی طلافنون شعبه فرشته
  0912-850-8582
 
▪️طراحی با نرم افزار  ماتریکس 
جمعه ها ساعت ۲ تا ۵ 
مدرس محسن اصلانی
 
مدرس محسن اصلانی
 
🔹آخرین مهلت ثبت نام ۱۶ مهر
🔸شروع دوره جمعه ۲ آبان
 
 ▪️طراحی با نرم افزار ماتریکس 
سه شنبه ها ۱:۳۰ تا ۴:۳۰ 
مدرس محسن اصلانی
 
🔹آخرین مهلت ثبت نام ۲۹ مهر 
🔸شروع دوره سه شنبه ۲۰ آبان
 
▪️طراحی دستی طلا و جواهر
 پنج شنبه ها ساعت ۱۱ تا ۲  
مدرس:هدیه خسروی 
 
🔹آخرین مهت ثبت نام ۱۵ مهر  
🔸شروع دوره پنج شنبه ۲۴ مهر
 
▪️طراحی دستی طلا و جواهر
 پنج شنبه ها ۲:۳۰ تا ۵:۳۰
مدرس پریسا عنقا
 
🔹آخرین مهلت ثبت نام ۱۷ مهر  
🔸شروع دوره پنج شنبه ۱ آبان
 
▪️تایپوگرافی 
شنبه ها ساعت ۴ تا ۸ 
مدرس علی ذرّات نوری 
 
🔹آخرین مهلت ثبت ۱۲مهر
🔸شروع دوره ۱۹ مهر 🔹آخرین مهلت ثبت نام ۱۶ مهر
🔸شروع دوره جمعه ۲ آبان
 
 ▪️طراحی با نرم افزار ماتریکس 
سه شنبه ها ۱:۳۰ تا ۴:۳۰ 
مدرس محسن اصلانی
 
🔹آخرین مهلت ثبت نام ۲۹ مهر 
🔸شروع دوره سه شنبه ۲۰ آبان
 
▪️طراحی دستی طلا و جواهر
 پنج شنبه ها ساعت ۱۱ تا ۲  
مدرس:هدیه خسروی 
 
🔹آخرین مهت ثبت نام ۱۵ مهر  
🔸شروع دوره پنج شنبه ۲۴ مهر
 
▪️طراحی دستی طلا و جواهر
 پنج شنبه ها ۲:۳۰ تا ۵:۳۰
مدرس پریسا عنقا
 
🔹آخرین مهلت ثبت نام ۱۷ مهر  
🔸شروع دوره پنج شنبه ۱ آبان
 
▪️تایپوگرافی 
شنبه ها ساعت ۴ تا ۸ 
مدرس علی ذرّات نوری 
 
🔹آخرین مهلت ثبت ۱۲مهر
🔸شروع دوره ۱۹ مهر