مخراجکاری  یا گوهر نشانی  
در اصل  تزیین زیور آلات  با  نگینها و سنگهای قیمتی میباشداوج هنر مخراجکاری ایران در زمان قاجار بود .وعلت  اوج این هنر  مهاجرت ارامنه  بابت کشتار و نسل کشی ترکها بوده و رابطه ایران با روس ها بوده استکه بعدها   در دوره  پهلوی  با رابطه قویتر بین ایران و اروپا  شکل مدرنتری به خود گرفته بودبعد از انقلاب  تقریبا  هنر  اصیل  ایرانی  با ورود ماشین آلات  و ابزارهای  مختلف از شکل سنتی  خارج  شده است. مخراجکاری  دارای  سبکهای  مختلفی هست.که هر سبک هم دارای چند شاخه هست.

 • قلم خور  یا  گوارسه ای
 • چنگی
 • دیوارهای (تخمه ای)
 • کاسه ای
 • فلاور
 • ریلی
 • اینویزیبل
   

توصیه میشود هنر جویان  ساخت  دوره مبتدی یا پیشرفته  حتما  هنر مخراجکاری را  فرا بگیرند. چون میتوانند یک  قطعه هنری ساخته ی خود را از ساخت  تا  اتمام  با سلیقه  خودشان  هدایت کنند.با آموزش  مخراجکاری   میتوانید   بهترین اتتخاب  در مورد سنگ  و سایز سنگ  و میزان ضخامت  انتخابی  کار  و همچنین  صرفه جویی  در هزینه  ها  و میزان کسری  در  فلزات گرانبها را داشته باشید هنرجو می آموزد که 

 • انواع نگینهای  ریز را بصورت   کاسه ای   و‌گوارسه ای  و روش  ستاره  و گل   سوار کند 
 • انواع  نگینها  درشت و ریز رو  بصورت چنگی   سوار کند مثل سولیتر شکوفه  مارکیز  پرنس اشک و ...
 • یادگیری  انواع    سنگهای درشت  بصورت دور کوب  
 • اموزش ریلی 
 • بعد از یادگیری چنگی و گوارسهای میتوانند  سبک فلاور  را  براحتی سوار کنند.