شعبه مشهد آموزشگاه طلا سازی طلا فنون


شعبه 6 : مشهد ، خیابان راهنمایی ، مابین راهنمایی 18 و 20 ، پلاک 101
شماره تماس : 05138419174
آموزش تخصصی دوره های ساخت مقدماتی ،پیشرفته،مخراجی 

ساعت کاری

صبح ها 10-13
عصرها 14-17
ساعت کاری مخراجی یکشنبه و سه شنبه 14-17

نمونه های هنرجویان :