شعبه مشهد آموزشگاه طلا سازی طلا فنون


شعبه 6 : مشهد ، خیابان راهنمایی ، مابین راهنمایی 18 و 20 ، پلاک 101
شماره تماس : 05138419174

ساعت کاری

صبح ها 10-۱4
عصرها ۱4:30-18:30
پنجشنبه ها ۱0-14