شعبه کرمان آموزشگاه طلا سازی طلا فنون

شعبه 5 : کرمان ، خیابان هزار و یک شب ، کوچه 20 ، سمت چپ ، منزل دوم ، طبقه همکف
شماره تماس : 03432478454

ساعت کاری

صبح ها 10-۱4
عصرها ۱4:30-18:30
پنجشنبه ها ۱0-14