شعبه شیراز آموزشگاه طلا سازی طلا فنون


شعبه 2 : شیراز ، میدان ارم ، ابتدای بلوار جمهوری ، نبش کوچه 34 ، عمارت طلافنون
شماره تماس :
07132277592
071-3250

ساعت کاری


9-12
13-16
17-20


 
 
 

دست ساخته های هنرجویان آموزشگاه طلا سازی طلا فنون

تصاویر زیر مربوط به نمونه کار های هنرجویان آموزشگاه طلا سازی طلا فنون شعبه شیراز می باشد .

دوره مخراج کاری GRS آموزشگاه طلا فنون شعبه شیراز