شعبه شیراز آموزشگاه طلا سازی طلا فنون


شعبه 2 : شیراز ، میدان ارم ، ابتدای بلوار جمهوری ، نبش کوچه 34 ، عمارت طلافنون
شماره تماس :
07132277592
071-3250


ساعت کاری


9-12
13-16
17-20

 

 
 
 

دست ساخته های هنرجویان آموزشگاه طلا سازی طلا فنون

تصاویر زیر مربوط به نمونه کار های هنرجویان آموزشگاه طلا سازی طلا فنون شعبه شیراز می باشد .برگزاری کارگاه فیروزه کوبی در آموزشگاه طلاسازی طلافنون شعبه ی شیراز :

برگزاری ورکشاپ مینا کاری:
برگزاری ورکشاپ ریخته گری کف دریا در آموزشگاه طلاسازی طلافنون شعبه ی شیراز :برگزاری کارگاه اچینگ در آموزشگاه طلاسازی طلافنون شعبه ی شیراز :

دوره ایده پردازی و طراحی دستی جواهرات:


دوره مخراج کاری GRS آموزشگاه طلا فنون شعبه شیراز