کلاس انلاین طراحی با نرم افزار ماتریکس گروه ششم
کلاس آنلاین طراحی با نرم افزار ماتریکس گروه پنجم
دوره آنلاین کارموزی طراحی با نرم افزار ماتریکس شعبه اقدسیه

مجموعه بزرگ آموزشی طلافنون ایران

مبتکر و پیشرو در صنعت آموزش طراحی و ساخت طلاو جواهرسازی کشور با 11 شعبه در سراسر کشور و بیش از ۴۴ سال سابقه فعالیت

نمونه كارهاى هنرجويان آموزشگاه طلاسازی طلافنون كرمان
نمونه كارهاى هنرجويان آموزشگاه طلاسازی طلافنون كرمان

نمونه كارهاى هنرجويان آموزشگاه طلاسازی طلافنون كرمان

نمونه كارهاى هنرجويان آموزشگاه طلاسازی طلافنون ایران شعبه كرمان
نمونه كارهاى هنرجويان آموزشگاه طلاسازی طلافنون ایران شعبه كرمان

نمونه كارهاى هنرجويان آموزشگاه طلاسازی طلافنون ایران شعبه كرمان

نمونه كارهاى هنرجويان آموزشگاه طلاسازی طلافنون ایران شعبه كرمان
نمونه كارهاى هنرجويان آموزشگاه طلاسازی طلافنون ایران شعبه كرمان

نمونه كارهاى هنرجويان آموزشگاه طلاسازی طلافنون ایران شعبه كرمان

نمونه كارهاى هنرجويان آموزشگاه طلاسازی طلافنون كرمان
نمونه كارهاى هنرجويان آموزشگاه طلاسازی طلافنون كرمان

نمونه كارهاى هنرجويان آموزشگاه طلاسازی طلافنون كرمان

نمونه كارهاى هنرجويان آموزشگاه طلاسازی طلافنون ایران شعبه كرمان
نمونه كارهاى هنرجويان آموزشگاه طلاسازی طلافنون ایران شعبه كرمان

نمونه كارهاى هنرجويان آموزشگاه طلاسازی طلافنون ایران شعبه كرمان

آموزش شیشه گری درس ششم
آموزش شیشه گری درس ششم

آموزش شیشه گری درس ششم