از تخته نسوز برای جوشکاری استفاده میشود و معمولا جنس آن سرامیکی است .