آبکاری طلا نقره و جواهر یا پوشش گر الکتریکی شامل پوشاندن یک لایه از محلول آبکاری روی طلا و نقره به واسطه جریان الکتریکی است به میزان یک میکرون و توسط ترانس یا سلکتور آبکاری جریان مورد نیاز به قطعه ی کار توسط سیم در مدت زمان مشخص که عیار محلول آبکاری مشخص کننده ی آن است داده شده و رنگ قطعه کار مشخص میشود . 
مباحث که آموزش داده میشود :
1-عیار نمودن آب طلای زرد
2-آشنایی و کار با محلول آب زرد شامل : الف . ولتاژها   ب.دماها  ج.رنگهای زرد و طیف آن  د.مدت زمان آبکاری 
3-عیار نمودن آب سفید یا رادیوم شامل: 
الف . ولتاژها   ب.دماها  ج.رنگهای زرد و طیف آن  د.مدت زمان آبکاری 
4-عیار نمودن محلول چربی گیری 
5-عیار نمودن آب رز گلد 
6-ابزار و وسایل لازم 
7-آبکاری ماژِیکی