سرفصل های دوره

-تجسم فضایی
-طراحی دوبعدی وسه بعدی با خطوط
-مدلسازی اویز وگوشواره های اره کاری
-مدلسازی اویز وگوشواره های جواهر
-آموزش ومدلسازی انواع
-settingمخراجی
-مدلسازی پایه سنگ
-مدلسازی شکوفه ها ،فلاور وکعب مروارید
-مدلسازی رینگها وانگشترهای اره کاری
-مدلسازی انکشترهای دامله
-مدلسازی انگشترهای جواهر
-مدلسازی حلقه ست ها
-مدلسازی سرویس ها واتصالات
شماره تماس جهت هماهنگی 09128508582 خانم نفیسی