کلاس انلاین طراحی با نرم افزار ماتریکس گروه ششم
کلاس آنلاین طراحی با نرم افزار ماتریکس گروه پنجم
دوره آنلاین کارموزی طراحی با نرم افزار ماتریکس شعبه اقدسیه

مجموعه بزرگ آموزشی طلافنون ایران

مبتکر و پیشرو در صنعت آموزش طراحی و ساخت طلاو جواهرسازی کشور با 11 شعبه در سراسر کشور و بیش از ۴۴ سال سابقه فعالیت

آموزش دوره گوهرتراشى در آموزشگاه طلاسازی طلافنون شعبه كرمان
آموزش دوره گوهرتراشى در آموزشگاه طلاسازی طلافنون شعبه كرمان

آموزش دوره گوهرتراشى در آموزشگاه طلاسازی طلافنون شعبه كرمان

دست ساخته های هنرجویان کرمان  خانم مهتاب سرآسیابی
دست ساخته های هنرجویان کرمان خانم مهتاب سرآسیابی

دست ساخته های هنرجویان کرمان خانم مهتاب سرآسیابی

دست ساخته های هنرجویان کرمان  خانم ساناز اسماعیلی
دست ساخته های هنرجویان کرمان خانم ساناز اسماعیلی

دست ساخته های هنرجویان کرمان خانم ساناز اسماعیلی

دست ساخته های هنرجویان کرمان  خانم مهتاب سرآسیابی
دست ساخته های هنرجویان کرمان خانم مهتاب سرآسیابی

دست ساخته های هنرجویان کرمان خانم مهتاب سرآسیابی

دست ساخته های هنرجویان کرمان آقای سامان ابراهیمی
دست ساخته های هنرجویان کرمان آقای سامان ابراهیمی

دست ساخته های هنرجویان کرمان آقای سامان ابراهیمی

دست ساخته های هنرجویان کرمان  خانم زهرا سلطانی
دست ساخته های هنرجویان کرمان خانم زهرا سلطانی

دست ساخته های هنرجویان کرمان خانم زهرا سلطانی