6 – عکاسی زیور با موبایل
 
در این ورکشاپ طرز قرارگرفتن کار و استفاده از نور ، مانکن ها و مناظر مناسب برای گرفتن عکس زیباتر از زیورآلات را آموزش داده میشود.